Uutuuskirja Logistiikka ja liikennejärjestelmät pohtii tulevaisuuden liikennettä

Suomen liikennejärjestelmä on suurten muutosten kourissa. Maan kuljetusvolyymit eivät enää kasva, ja pian liikenteen digitalisaatio mullistaa liikennettä yhtä paljon kuin rautateiden käyttöönotto aikanaan. Liikenteestä tulee yhä itsenäisempää, älykkäämpää ja paremmin kuluttajan tarpeisiin sovitettua. Samalla muutokset tarjoavat mahdollisuuksia innovaatioille ja yritystoiminnalle.

Ulla Tapanisen kirjoittama Logistiikka ja liikennejärjestelmät kertoo, miten ympäristönäkökulmat, palvelullistuminen ja jakamistalous ovat vaikuttaneet liikenneajatteluun. Siinä pohditaan, millainen tulevaisuuden liikennejärjestelmän tulisi olla, jotta se vastaisi elämäntavan ja yhteiskunnan muutoksiin sekä palvelisi koko Suomen kuljetustarpeita. On elintärkeää tarkastella maamme liikennejärjestelmää kokonaisuutena.

Logistiikka ja liikennejärjestelmät -julkaisutilaisuus to 1.3. klo 17:00
Kaisa-talon Kirja & Kahvi
, Vuorikatu 7, Helsinki
Ulla Tapanisen kanssa kirjan teemoista keskustelee Liikenneviraston investoinneista vastaava ylijohtaja (emeritus) Kari Ruohonen ja kommenttipuheenvuoron esittää Tkt, kaupunkivaikuttaja ja Aalto Living+ projektipäällikkö Mikko Särelä.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Ulla Tapaninen
Logistiikka ja liikennejärjestelmät
ISBN 978-951-672-376-4
Gaudeamus/ Otatieto 2018

”Liikenteen kehittämisen näkökulmasta Suomi ei ole yhtenäinen. Vaikka monet haasteet liikenneverkon kunnosta ovat yhteneväisiä, myös erilaisia painotuksia löytyy. Eteläisessä Suomessa on tärkeää varata riittävä kapasiteetti elinkeinoelämän valtakunnallisille ja kansainvälisille kuljetuksille. Lisäksi on taattava hyvät joukkoliikenneyhteydet, jotka takaavat työvoiman liikkuvuuden. Muualla Suomessa kuljetusketjujen toimivuus keskeisiin liikenteen solmupisteisiin ja satamiin on tärkeää.”

”Älyliikennettä voidaan hyödyntää myös monilla muilla tavoilla. Voidaan ensiksikin tehostaa nykyisen liikenneinfrastruktuurin käyttöä ja ylläpitoa. Autot ohjataan ruuhka-aikaan toisellekin reitille, tai autot saavat jo alueelle tullessaan tiedon vapaasta pysäköintipaikasta. Junien ohitukset toimivat automaattisesti myös myöhästymistilanteissa. Pienempi määrä raiteita pystyy kuljettamaan enemmän junia. Myös erilaisten yhteiskäyttöautot vähentävät kokonaisautokannan tarvetta ja vaadittavaa pysäköintitilaa.”

Kirjoittaja

Ulla Tapaninen, TkT, työskentelee Helsingin kaupungin kuljetusten ja logistiikan erityisasiantuntijana älyliikenteenteessä ja suurissa liikennehankkeissa. Hänellä on parinkymmenen vuoden laaja kokemus logistiikan ja kuljetusten kehittämistehtävistä varustamoissa, yliopistoissa ja julkishallinnossa.
ulla.tapaninen@utu.fi / p. 050 525 8131

Lisätietoa teoksesta (mm. sisällys) Gaudeamuksen verkkosivuilla.