Kansalaisten mielipiteet taksiuudistuksesta pääosin positiivisia – liikenne palveluna -ajattelu nousussa

Liikennepalvelulain tuomat muutokset taksialalle tunnetaan ja palvelun laatuun ollaan pääosin tyytyväisiä, selviää taksialan muutoksia kartoittavan, kansalaisille suunnatun kyselytutkimuksen ennakkotiedoista. Hintatasoa pidetään kohtuullisena, mutta ylilyöntejä pelätään. Saatavuus ja turvallisuus nousevat esille erityisesti erityisryhmillä. Uudistus on tuonut myös uudet liikkumisen palvelupaketit keskusteluun. Trafi on kartoittanut kyselytutkimuksilla eri tahojen kokemuksia liikennepalvelulain tuomista muutoksista. Kyselyt on tehty liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen elo-syyskuussa 2018. Ensimmäisenä ovat valmistuneet ennakkotiedot kansalaisten vastauksista. Erityisryhmien mielipiteitä kartoitettiin vielä tarkemmin omalla kyselyllään. Trafi julkaisee kyselyiden alustavia tietoja tuoreeltaan, mutta varsinaiset, analysoidut tulokset valmistuvat loppuvuodesta ja ne julkaistaan kootusti. Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on ollut asiakaslähtöisten liikennepalveluiden luominen ja kyselyn perusteella uudet liikkumisen palvelupaketit eli palvelukokonaisuudet, jossa käyttäjä yhdistelee tarpeidensa mukaan esim. joukkoliikenteen,...

Lue lisää

Keskuskauppakamarin Romakkaniemi: Taksimarkkinoiden avaaminen on kuluttajan etu

Hallituksen kilpailua lisäävillä hankkeilla on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan suuri henkinen merkitys Suomelle. Seuraavan hallituksen tulee jatkaa vähintään yhtä kunnianhimoisella linjalla ja vapauttaa asteittain työmarkkinoita sekä alkoholi- ja apteekkilainsäädäntöä. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkanniemi. Kuva: Roni Rekomaa. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kiittelee hallitusta heinäkuun alusta voimaan astuvasta taksiliikenteen kilpailun avaamisesta. Sunnuntaista alkaen taksiliikennettä voi harjoittaa kuka tahansa laissa säädetyt lupaehdot täyttävä toimija ja taksien hinnat määräytyvät markkinaehtoisesti. Lisäksi asemapaikkasääntely muuttuu niin, että jatkossa taksi voi jäädä odottamaan kyytiläisiä myös ilmoittamansa asemapaikan ulkopuolelta, ja muilta paikkakunnilta voidaan tulla paikkaamaan kysyntää toiselle paikkakunnalle. Aiemmin tämä ei ole ollut mahdollista. Muutokset ovat Romakkaniemen mukaan kaivattuja ja tarpeeksi suuria, jotta niiden avulla on mahdollista...

Lue lisää

Pakkaset buustasivat taksiliiketoimintaa pääkaupunkiseudulla

Paukkupakkaset saapuivat vihdoin Helsinkiin. Ääripään säätilat vaikuttavat pääkaupunkiseudun taksiliikenteen kysyntään voimakkaasti - mitä enemmän sataa taivaalta, sitä enemmän tarvitaan taksia. Taksi Helsinki avaa tilastojaan sääolosuhteiden vaikutuksesta kysyntään. Sääolosuhteet vaikuttavat liikenneolosuhteisiin niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet tai lumimyrskyt aiheuttavat ongelmia tie- ja raideliikenteessä. Tällöin turvaudutaan usein taksiin, koska omalla autolla ei haluta lähteä liikenteeseen, julkisen liikenteen aikataulujen pitävyys arveluttaa tai yksinkertaisesti halutaan helppoa liikkumista ja pysyä kuivana. Tänä talvena pakkanen on purrut kovimmillaan viime viikolla 27. ja 28. helmikuuta, jolloin tilausmäärät esimerkiksi Taksi Helsinki -sovelluksella nousivat reilusti. Myös voimakas lumisade vaikuttaa tilausmääriin. -       Ensilumen päivä on takseissa perinteisesti aina ruuhkainen, vuodesta riippumatta. Sakea lumisade voi yksittäisenä päivänä...

Lue lisää