Pääteiden tieliikenteen kasvu jatkuu – varsinkin raskas liikenne lisääntyi viime vuonna

Pääteiden liikenne lisääntyi vuonna 2017 koko maassa noin 2,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Kasvu oli huomattavaa etenkin raskaan liikenteen osalta. Raskaan liikenteen koko maan kasvuprosentti pääteillä oli 3,1. Suurinta kasvu oli Varsinais-Suomen ELY:n alueella, jossa kasvua oli 5,2 prosenttia.

Henkilö- ja pakettiautoliikenne pääteillä kasvoi hieman yli 2,2 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna suurinta kasvu oli niin ikään Varsinais-Suomen ELY:n alueella, noin 3,6 prosenttia. Maltillisinta kasvu oli Pohjois-Pohjanmaan Ely:n alueella, noin 1,1 prosenttia.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).

Tieliikenteen kehitys pääteillä: http://www.liikennevirasto.fi/tilastot/tietilastot/tieliikenteen-kehitys