Vieraassa kaupunkiympäristössä ajaminen koetaan melko helpoksi

Vieraalla seudulla nopeusrajoitusten noudattaminen ja vauhdin asettaminen tilanteen tasalle vain korostuu. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva Kesällä myös kotimaan kiertely vilkastuu ja automatka voi viedä itselle vieraisiin kaupunkiympäristöihin. Vaikka samat liikennesäännöt pätevät koko maassa, entuudestaan tuntematon miljöö voi yllättää kokeneimmankin kuskin. Liikenneturvan kyselyyn vastanneet kokevat ajamisen vieraassa ympäristössä pääsääntöisesti melko helpoksi. Myös vaaratilanteisiin on kuitenkin jouduttu. Liikenneturva kysyi keväällä* autoilevien kokemuksista vieraassa kaupunkiympäristössä ajamisesta. Reilu viidesosa (22 %) kertoi sen olevan erittäin helppoa. Autoilevista 59 prosenttia koki ajamisen oudolla seudulla melko helpoksi, vaikka joskus ei olekaan varmuutta siitä, miten pitäisi ajaa, että menee oikein. Katumerkkien ja liikennemerkkiyhdistelmien tulkintavaikeudesta kertoi 17 prosenttia autoilevista, jotka kokivat vieraalla seudulla ajamisen melko vaikeaksi. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio...

Lue lisää

Turvallinen koulumatka syntyy harjoittelemalla

Kun koulumatka on harjoiteltu kunnolla etukäteen, vähenee ensimmäisistä koulupäivistä ainakin yksi jännityksen aihe. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva Keskellä kesäisintä lomakautta ei koulujen alku ole monella ensimmäisenä mielessä. Liikenneturva kuitenkin kannustaa koulutaipalettaan aloittavien lasten vanhempia aloittamaan jo koulumatkan harjoittelun yhdessä lapsen kanssa. Näin ensimmäisenä koulupäivänä ei tarvitse jännittää vierasta koulumatkaa, ja myös liikennetilanteissa toimiminen on tullut tutuksi. Koulun aloittava lapsi on monen uuden äärellä. Kun koulumatka on harjoiteltu kunnolla etukäteen, vähenee ensimmäisistä koulupäivistä ainakin yksi jännityksen aihe. Jos koulumatkaa ei ole vielä harjoiteltu, reitin suunnittelu ja matkaan tutustuminen kannattaa aloittaa pikimmiten. ”Vanhemman vastuulla on suunnitella turvallisin reitti koulun ja kodin välillä. Harjoittelemalla koulutie yhdessä lapsen kanssa pyritään siihen, että lapselle jäävät koulureitin...

Lue lisää

Heinäkuun alussa astuu voimaan useita lakiuudistuksia – muutoksia taksiliikenteeseen, ajokortin hankintaan ja liikenteen ammattilaisten pätevyyksiin

1.7. astuu voimaan merkittäviä lakiuudistuksia liikennepalveluissa ja ajokortin hankkimisessa. Liikennepalvelulaki vapauttaa taksialan hinnoittelua, kiintiöidyistä toimiluvista luovutaan ja liikenteen ammattilaisia koskeviin säädöksiin tulee muutoksia. Ajokorttiuudistuksen myötä pakollisen ajo-opetuksen määrä vähenee ja ajokortin suorittaminen muuttuu yksivaiheiseksi. Taksiala uudistuu Liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe kokoaa yhteen tieliikennettä koskevat säännökset. Käytännössä laki muuttaa erityisesti taksialaa ja taksimatkustajan arkea. Suurin muutos on taksien hinnoittelun vapautuminen. 1.7. alkaen taksimatkan hinta voi vaihdella esimerkiksi kellonajan, taksiyrityksen, tilaustavan ja haluttujen lisäpalveluiden mukaan – hinta on kerrottava taksimatkustajalle ennen matkan alkamista. Lain myötä myös nykyisestä kiintiöidystä toimilupajärjestelmästä luovutaan. Uudet määräykset koskevat myös taksinkuljettajan koetta ja teknisiä vaatimuksia, kuten taksamittaria ja taksivalaisinta. Taksinkuljettajalla tulee edelleen olla voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa, mutta taksinkuljettajaksi...

Lue lisää

Uusi ajokorttilaki muuttaa opetusta

Sunnuntaina voimaan astuva laki punnitsee autokoulujen kyvyn ja halun kilpailla markkinaehtoisesti opetuslupalaisten palveluissa. Pakollisten kurssien tarjonta ja hinnoittelu näyttää pian, kuinka uudistus toimii. Uudessa ajokorttilaissa annetaan enemmän painoarvoa osaamiselle kuin sille, missä ja miten asiat on opittu. Esimerkiksi teoriaopetuksessa on huomattavasti aiempaa enemmän joustoa. Joku oppii teorian helposti ja toiselta se vaatii enemmän ponnisteluja. Tämä haastaa myös palveluntarjoajia tarjoamaan ajokorttia suorittaville hyvin tehtyjä oppimateriaaleja itseopiskeluun verkossa, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo. Uutta on myös se, että opetuksen saa aloittaa jo oppilaan täyttäessä 16 vuotta. Se antaa mahdollisuuden pitkäaikaiselle oppimiselle varsinkin opetuslupaopetuksella. Nuori saa erinomaiset lähtökohdat turvalliselle autoilulle voidessaan valvotusti harjoitella ajamista kaikissa eri olosuhteissa ja liikenneympäristöissä jopa kahden vuoden ajan,...

Lue lisää

Kunnossapito varmistaa sujuvan ja turvallisen liikenteen myös kesällä

Aura-autot ovat talvisin tuttu näky, kun tiet on pidettävä ajokunnossa säässä kuin säässä. Sama sääntö pätee myös kesäisin. Teiden kunnossapitotyöt ovat kesällä talven aiheuttamien vaurioiden korjaamista ja tienvarsien siistimistä, esimerkiksi niitoin. - Talven routavaurioita paikkaillaan kesän aikana niin sorateillä kuin päällystetyillä väylilläkin, toteaa Destian kunnossapidosta vastaava johtaja Seppo Ylitapio.   Kesäkunnossapitoon kuuluu myös kesäsiivousta tiestöllä. Vesilammikot väylillä tai silloilla voivat olla kertomassa säiliöauton vierailusta paikalla: sade ei pese siltoja tarpeeksi puhtaaksi, vaan työ vaatii kunnon välineitä. Samalla tarkastetaan niin siltojen kuin teiden kuntoa ja raportoidaan havainnoista eteenpäin, mahdollisia korjaushankkeita varten.  Niitoilla edistetään luonnon monimuotoisuutta  Varma merkki kesästä ovat myös tienvarsien niitot, jotka herättävät tunteita puolesta ja vastaan. Tienvarsien siistimistä niitoin tehdään...

Lue lisää

Vain turvallisesti pyöräilijän ohi

Pyöräilijää ohitettaessa on muistettava pitää reilu turvaväli koko ohituksen ajan. Kuvan tilanteessa ei voi lähteä ohittamaan, vaan on odotettava turvallista ohituspaikkaa. Kuva: Tomi Rossi/Liikenneturva Kesäisin maantiellä saattaa tulla vastaan paljon pyöräilijöitä. Liikenneturva muistuttaa, että kunnon turvavälit ovat elintärkeitä myös kaksipyöräisiä ohitettaessa. Ohittaa voi vain silloin, kun se on turvallista. Autoillessa voi kohdata monenlaisia eri nopeuksilla liikkuvia tienkäyttäjiä. Etenkin kesällä maanteillä liikkuu paljon myös hitaampia ajoneuvoja, kuten traktoreita ja polkupyöriä. Kaikkien on kuitenkin mahduttava samalle tielle turvallisesti. Varsinkin mahdollisissa ohitustilanteissa on syytä olla tarkkaavainen ratin takana ja keskittyä liikenteeseen. ”Ohitustilanteen on aina oltava turvallinen kaikille osapuolille. Sopivan ohitustilanteen määrittelee riittävä näkemä ja ohitustila sekä kunnon turvavälit ohitettavaan. Jos ohitusta ei voi...

Lue lisää

Autolla Venäjälle: näin vältät turhat riskit

Viekö kesäloma autolla Venäjälle? Vaikka suomalainen liikennevakuutus on nykyään voimassa Venäjällä, se korvaa huomattavasti suppeammin kuin Suomessa. Varaudu matkaan tarkistamalla vakuutuksesi ja hanki tarvittaessa kasko- ja matkustajavakuutukset. Muista pyytää Green card vakuutusyhtiöstäsi. Heinäkuu on Ifin vahinkotilastojen perusteella vuoden ruuhkaisin kuukausi ulkomaan autovahingoissa. Eniten vahinkoja sattuu suomalaisten suosituimmissa automatkakohteissa – Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Norjassa ja Saksassa. Ennen matkaa kannattaa huomioida, että Venäjä eroaa Suomesta ja muista lähimaista paitsi liikennekulttuuriltaan, myös lakisääteisen vakuutusturvan osalta. Vaikka suomalainen liikennevakuutus on voimassa Venäjällä, vahinkotilanteessa korvaukset määräytyvät Venäjän liikennevakuutuslainsäädännön perusteella. Liikennevahingon aiheuttaja on Venäjän lain mukaan velvollinen korvaamaan toiselle aiheuttamansa vahingon. – Venäjän liikennevakuutuksen korvausrajat ovat erittäin alhaiset, mikä voi tulla yllätyksenä suomalaiselle autoilijalle. Kun Suomessa...

Lue lisää

Kesällä liikenteessä

Kesäisin liikenteessä liikkujien pitää olla tarkkaavaisempia kuin talvella - siitä yksinkertaisesta syystä, että liikenteessä on kesällä paljon enemmän kaksipyöräisiä. Polkupyörät, mopot ja moottoripyörät tulevat liikenteeseen ja valitettavasti vain kaikki eivät heistä vielä tiedä tai välitä liikennesäännöistä. - Kukaan ei saa ajaa suojatiellä polkupyörällä, ei edes alle 12 -vuotiaat. Suojatiellä pitää aina taluttaa polkupyörää, ellei kyseessä ole pyörätien jatke, jolloin suojatien yli voi ajaa. Tällöin autoilijan ja pyöräilijän normaalit väistämissäännöt ovat voimassa, poliisi vastaa kysyjälle. Pyöräilijä siis saa ajaa tien yli ainoastaan pyörätien jatketta, ei suojatietä pitkin. Jalankulkijan kuuluu puolestaan käyttää suojatietä. Polkupyörää saa kuitenkin taluttaa suojatiellä, sillä taluttaessaan pyöräänsä pyöräilijästä tulee jalankulkija ja häntä pitää väistää. Pyöräilijä saa ylittää ajoradan...

Lue lisää

Suurin osa kuljettajista ohittaa ratsukot rauhallisesti

Kun hevosen havaitsee tiellä, on omaa nopeutta aina alennettava. Kuva: Hannu Miettinen/Liikenneturva Valtaosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista autonkuljettajista kertoo ohittavansa ratsukon tai ravikärryn hiljaisella nopeudella ja kunnon turvavälillä – siis kuten pitääkin. Liikenneturva muistuttaa, että seesteisinkin polle saattaa pelästyä auton kaasuttelua tai prätkän päristelyä ja pillastua. Huomaavaisuus on valttia myös hevosta kohdatessa.  Liikenneturva kysyi* suomalaisilta, kuinka nämä käyttäytyvät kohdatessaan tienlaitaa kulkevan ratsukon tai ravikärryn. Kiistaton valtaosa kyselyyn vastanneista autonkuljettajista – 84 prosenttia – kertoi ohittavansa hiljaisella nopeudella, kunnon turvavälillä ja nostavansa nopeutta vasta reilusti ohituksen jälkeen. Joka kymmenes kertoi ohittavansa ratsukon samalla tavalla kuin ohittaisi muun hitaan ajoneuvon. Vain kaksi prosenttia totesi hitaan kulun haittaavan ja pyrkivänsä ohi mahdollisimman pian. ”On...

Lue lisää

Katsastusuudistus joustavoittaisi alan toimintaa

Katsastustoiminnan toimilupasääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisina, eikä toimipaikkakohtaisina kuten nykyisin. Hallitus antoi esityksen ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 13.6.2018. Nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Esityksen mukaan jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia. Samalla velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuisi. Esitetyt muutokset mahdollistaisivat sen, että sekä nykyiset ja mahdolliset uudet yritykset voisivat perustaa joustavammin uusia katsastusasemia ja räätälöidä palvelukokonaisuuksia. Esitys myös keventäisi lupamenettelyjä. Uudistus tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi. Lisäksi esityksellä kevennettäisiin katsastajien jatkokoulutukseen pääsyä ja täsmennettäisiin sanktioiden antamisperusteita. Samassa yhteydessä selkiytettäisiin myös ajoneuvolakia taksamittarisääntelyä koskevilta osilta eduskunnan aiemmin hyväksymän lain tarkoituksen mukaisesti. Taksamittareiden valvontatehtävät siirrettäisiin...

Lue lisää