Rauhallisuus takaa pyöräilijän turvallisen ohittamisen

Kaksipyöräisten määrä kasvaa liikenteessä kevään edetessä. Liikenneturva muistuttaa, että rauhallinen toiminta ja turvavälien säilyttäminen on ensisijaisen tärkeitä pyöräilijää ohitettaessa. Ohitus tulee tehdä vain silloin, kun se on turvallista. Kevään saapuminen lisää satulan selässä polkevien määrää maanteillä. Pyöräilijöiden joukossa on kaikenikäisiä ja kokoisia, eivätkä fillarilla matkaa tekevät ole yhdestä muotista nopeutensakaan puolesta. Kaikenlaisten kulkijoiden on mahduttava samoille teille sopuisasti ja turvallisesti. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää pyöräilijän ohittamiseen. ”Ohitustilanteissa tarvitaan tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Puhelimen vilkuilu ei maantielläkään ole turvallista. Rauhallinen toiminta on kaikkien osapuolten etu. Ohitus tulee tehdä vain, kun se on turvallista. Muutoin tulee hidastaa sopivalle etäisyydelle pyöräilijästä. Kiire ei ole syy unohtaa turvallisuutta, eikä pyöräilijän taakse hetkeksi jääminen juurikaan...

Lue lisää

Mopon virittämiseen puuttuminen on välittämistä

Sosiaalisessa mediassa alkaa joka kevät aikuisten välinen keskustelua viritetyistä mopoista, jossa yllättävän suuri osa aikuisista on sitä mieltä, että se on ihan ok(! Autoilijoiden kannattaa muistaa, että mopon selässä on useimmiten nuori ja kokematon tielläliikkuja.  Kuva: Juha Tuomi/Liikenneturva Mopokausi on taas käynnissä, ja tänäkin kesänä valitettavan moni nuori ajaa viritetyllä kaksipyöräisellä. Liikenneturva muistuttaa, että viritetty mopo on turvallisuusriski ja kannustaa nuorten huoltajia puuttumaan asiaan. Tukea puuttumiseen saa esimerkiksi Liikenneturvan mopovideoista. Mopojen suurimmaksi sallituksi nopeudeksi on laissa asetettu 45 km/h. Mopojen virittäminen kulkemaan tätä kovempaa on kuitenkin edelleen valitettavan yleistä. Vanhempien on hyvä muistaa, että vähän viritettyä, laitettua tai tuunattua mopoa ei ole. Mopo on aina joko laillinen tai laiton. ”Mopon...

Lue lisää

Tarkasti risteyksissä – huomioi pyöräilijä ja tunne säännöt

Kuva: Etenkin risteystilanteissa on syytä olla tarkkana. Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva Keväiset kelit houkuttavat yhä useamman pyörän selkään. Liikenneturva muistuttaa autoilevia katselemaan entistä tarkemmin myös pyöräväylien suuntaan, sillä etenkin risteystilanteet vaativat valppautta. Pyöräilijän ennakoiva ajotapa, huolellinen havainnointi ja sääntötuntemus tekevät liikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa. Pitkä talvi on pitänyt pyörätiet ja -kaistat hiljaisina, mikä on voinut saada osan autoilevista tottumaan vähäisempään pyöräliikenteeseen. Kevään edetessä ja hyvien ajokelien saapuessa pyöräilymäärät taas lisääntyvät, joten viimeistään nyt on valpastuttava huomioimaan pyöräilevät. ”Etenkin risteystilanteissa ja kääntyessä on oltava tarkkana ja ennakoitava, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään. Muihin ajoneuvoihin verrattuna pyörällä liikkuva on kooltaan pieni kohde, jota voi välillä olla vaikea havaita. Esimerkiksi risteystä lähestyessä hiljaisempi nopeus...

Lue lisää

Neljä kymmenestä käyttää kypärää pyöräillessään

Liikenneturvan seurantojen mukaan neljä kymmenestä pyöräilevästä käyttää kypärää pyöräillessään. Kun alle valitaan kaupunkipyörä, on kypärä päässä kuitenkin vain satunnaisesti. Liikenneturvan viime kesänä Helsingissä ja Espoossa tekemien tarkkailujen mukaan vain viisi prosenttia kaupunkifillaristeista käytti kypärää. Olennaista kypärän käytössä on huolehtia myös siitä, että kypärä on sopivan kokoinen ja kiinnitetty oikein. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva. Liikenneturvan seurantojen mukaan neljä kymmenestä pyöräilevästä käyttää kypärää pyöräillessään. Kun alle valitaan kaupunkipyörä, on kypärä päässä kuitenkin vain satunnaisesti. Liikenneturvan viime kesänä Helsingissä ja Espoossa tekemien tarkkailujen mukaan vain viisi prosenttia kaupunkifillaristeista käytti kypärää. Liikenneturva seuraa vuosittain tienkäyttäjien käyttäytymistä eri teemoissa. Pyöräilykypärän käyttö on hiljalleen yleistynyt, mutta kehitys on kuitenkin valtakunnallisesti ja ikäryhmittäin varsin epätasaista. Liikenneturvan seurantatietojen mukaan vuonna...

Lue lisää

Liikenteen nollavisio ohjaa turvallisuustyötä ja koskettaa jokaista liikkujaa

Liikenneturvallisuustyötä Suomessa ohjaa nollavisio, tavoite, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Silti Suomesta puuttuu tavoitteellista liikenneturvallisuustyötä tulevaisuuteen luotsaava tieliikenteen turvallisuussuunnitelma. Käynnistyvällä kampanjallaan Liikenneturva kannustaa jokaista tiellä liikkujaa auttamaan nollavision tavoittamisessa omalla toiminnallaan. Tulevia päättäjiä Liikenneturva muistuttaa liikenneturvallisuussuunnitelman tekemisen tärkeydestä, eikö olisi jo aika paikata puute? Liikennekulttuuri on päivittäisten tekojen ja vuorovaikutuksen tulosta, joka muuttuu jatkuvasti. Muuttamalla vuorovaikutustilanteita, muutetaan myös kulttuuria myönteisempään suuntaan. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva. Suomessa tieliikenne on kehittynyt turvalliseen suuntaan pitkällä aikavälillä, mutta kehityksessä on havaittavissa tiettyä paikallaan poljentaa. Ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 tieliikenteessä menehtyi 225 ihmistä. Taso on säilynyt pitkälti samanlaisena kuin vuonna 2017. Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski muistuttaa, että turvallisuustason parantaminen vaatii yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä....

Lue lisää

Kevytautot parantavat nuorten liikkumismahdollisuuksia

Eduskunta hyväksyi joulukuussa lakimuutokset, joiden myötä mopoautokortin suorittaneet 15 vuotta täyttäneet pääsevät marraskuun alussa nopeusrajoitetun henkilöauton eli kevytauton rattiin. Kevytautojen on lain valmistelussa tehdyssä arvioinnissa todettu parantavan liikenneturvallisuutta. Eduskunta äänesti uudistuksen puolesta lähes yksimielisesti, sillä lakiuudistuksen puolesta äänensä antoi 167 kansanedustajaa ja vain 12 edustajaa vastusti sen hyväksymistä. Lakimuutoksesta on viime päivinä nostettu esille uhkakuvia, joille ei löydy faktapohjaisia perusteita. Uudistus on valmisteltu huolellisesti ja valmistelun aikana on kuultu laajasti eri asiantuntijatahoja. Ennen lain valmistelua Trafi teki selvityksen lain toteuttamisvaihtoehdoista ja vaikutuksista. Kevytauto lisää myös muiden tienkäyttäjien turvallisuutta Kevytautosta on maalailtu uhkakuvaa muiden tienkäyttäjien turvallisuudelle. Kevytautojen ajonvakautusjärjestelmä, tehokkaat lukkiutumattomat jarrut ja keulan muodot sekä materiaalit auttavat välttämään onnettomuuksia ja lieventämään...

Lue lisää

Kymmenen vinkkiä hiihtolomamatkan onnistumiseksi

Autoliitto listasi keskeiset asiat, jotka on huomioitava ennen matkalle lähtöä ja matkan aikana. Hiihtolomamatkalle lähdettäessä auto on yleensä täynnä ihmisiä ja tavaroita. Auton ajo-ominaisuuksien säilyttämiseksi on tärkeää, että auto kuormataan oikein. Erityisesti ennalta-arvaamattomassa vaaratilanteessa väärin kuormattu auto saattaa käyttäytyä hyvinkin yllättävästi. Irrallaan olevat tavarat saattavat puolestaan lentää sisään matkustamoon ja osua matkustajiin. ”Kuormauksen lisäksi on tärkeää tarkastaa rengaspaineet ja nostaa ne korkeamman kuormituksen mukaisiksi. Koska autonvalmistajat harvoin ovat määritelleet rengaspaineita talviolosuhteisiin, on kuljettajan syytä talviaikaan käyttää 0,2 baria suosituksia korkeampia paineita. Rengaspaineista huolehtimalla rengasrikon todennäköisyys pienenee”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa. Ongelmia voi välttää yksinkertaisin keinoin Rengasrikkojen lisäksi toinen Autoliiton tiepalvelua yleisesti työllistävä ongelma on avaimien unohtuminen sisälle lukittuun autoon....

Lue lisää

Vanhempi: sovi kännykkäsäännöt liikenteeseen

Näppärä nuori voi kokea, että kännykän käyttäminen ei vaikuta omaan kykyyn tehdä havaintoja liikenteessä. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että aivot eivät pysty multitaskaamiseen. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva. Lasten ja nuorten mahdollinen älylaitteiden käyttö liikenteessä herättää huolta kouluissa ja kotona. Liikenneturvan lasten vanhemmille suunnattuun kyselyyn vastanneista neljä viidestä arvioi, että lapsi käyttää liikenteessä kävellessään kännykkää jollain tavalla. Liikenneturva ja Vanhempainliitto kannustavat vanhempia sopimaan yhdessä lasten kanssa kännykän käytön pelisäännöt liikenteeseen. Teema on esillä myös mediataitoviikon yhteydessä järjestettävässä webinaarissa 5.2. Kännykät ovat osa lasten ja nuorten arkea. Mediaympäristö tuo paljon myönteisiä asioita nuorten arkeen, kuten mahdollisuuksia luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita sekä ilmaista itseään. Älylaitteiden käyttö kuitenkin huolettaa kasvattajia, mutta myös lapset ja nuoret itse...

Lue lisää

Turvallista talviajoa – huomioi teille muodostuneet urat

Pöllyävä lumi voi heikentää näkyvyyttä tien päällä. Nopeus on syytä asettaa olosuhteiden mukaiseksi. Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva Runsasluminen talvi ja liukkaat kelit asettavat autoilijoille haasteita ympäri Suomen. Liikenneturva muistuttaa, että tilannenopeuden ja turvavälin lisäksi on huomioitava monin paikoin teille muodostuneet urat, joissa ajaminen voi pahimmillaan viedä vastaantulijoiden kaistan puolelle. Kuluva talvi on ollut runsasluminen ympäri Suomen. Erityisesti ruuhkaisimpien väylien ulkopuoliset tiet ovat monin paikoin urautuneet, mikä vaatii kuljettajilta tarkkuutta omalla kaistalla pysymiseen. ”On näyttänyt siltä, että monessa paikassa tielle on muodostunut vain kolme uraa. Tällöin urissa ajamalla ei välttämättä pysy täysin omalla kaistallaan, ja kohtaamistilanteissa on pakko nousta ”raiteilta” pois polanteiden päälle. Näissä tilanteissa on aina riski ajoneuvon hallinnan menettämiseen”, kertoo...

Lue lisää

Valmistaudu hiihtolomamatkaan ajoissa

Muutaman viikon päästä käynnistyvä hiihtolomakausi tuo Autoliiton tiepalvelulle töitä. Ongelmien välttämiseksi reissuun kannattaa valmistautua hyvissä ajoin. Automatkalle lähdettäessä viime hetkeen valmistautuminen saattaa aiheuttaa ongelmia, jotka olisivat olleet vältettävissä pienellä etukäteisvarautumisella. Esimerkiksi auton huollon tarve on syytä tarkastaa hyvissä ajoin ennen lähtöpäivää. Mikäli huolto alkaa olla ajankohtainen, voi sen ehtiä teettää vielä ennen lomaa. Säännöllisesti huolto-ohjelman mukaan huolletulla autolla pääsee huomattavasti todennäköisemmin perille. Auton pienetkin viat kannattaa korjauttaa kerralla huollon yhteydessä, sillä usein viat johtavat toisiin ja sitä kautta myös suurempiin korjauskustannuksiin. Vaikkei varsinaista huollon tarvetta tai vikoja olisi, on autoon syytä tehdä tiettyjä tarkastuksia aika ajoin – varsinkin ennen pidemmälle matkalle lähtöä. ”Autojen huoltovälit ovat nykyään varsin pitkiä. Näin ollen...

Lue lisää