3,7 miljoonalla suomalainen ajokortti – Helsingissä 18-vuotiaana kortin hankkii vain joka kolmas

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli yhteensä noin 3,74 miljoonaa voimassa olevaa ajokorttia, eli 0,5 % enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Iäkkäiden osuus ajokortin haltijoista jatkaa kasvua

Kaikista ajokortin haltijoista 70-vuotiaita tai sitä vanhempia oli vuoden 2017 lopussa 12 %, kun osuus vuonna 2007 oli 7 %. Iäkkäistä kortin haltijoista suurin osa on miehiä, 60 %, kun vastaava luku kaikista kortin haltijoista on 53 %. ”Suurien ikäpolvien määrä näkyy selkeästi myös ajokorttien lukumäärissä ja ajokortin omaavien ajokunto pysyy hyvänä, jolloin ajokortista luovutaan entistä vanhemmalla iällä” kertoo asiantuntija Marjo Immonen.

Yhä harvempi hankkii mopo- tai kevarikortin

Alle 18-vuotiaalla voi olla ajokortti traktorin, mopon, kevyen nelipyörän tai kevytmoottoripyörän kuljettamiseen. Vuoden 2017 lopussa alle 18-vuotiaita ajokortin haltijoita oli 75 000, eli noin 43 % kaikista 15-17 –vuotiasta, kun osuus vielä 2010-luvun alkupuolella oli yli 50 %. ”Asutuksen keskittyminen taajamiin ja taajamien mahdollistamat liikkumispalvelut vähentävät ajokortin tarvetta, jolloin varsinkin nuoremmat ikäpolvet harkitsevat ajokortin hankkimista kokonaan tai jättävät sen myöhemmälle” sanoo Immonen.

Nuorista kortin haltijoista miehiä on 61 %.

Helsingissä 18-vuotiaana henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan kortin hankkii vain joka kolmas

Vuoden 2017 lopussa 60 %:lla 18-vuotiaista oli henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava B-ajokortti, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 61 %. Nuorten B-kortillisten määrässä ei ole viime vuosina ollut suuria muutoksia ja vuodesta 2007 lähtien osuus on ollut välillä 58-62 %. 18-vuotiaista miehistä B-kortin omisti 64 % ja naisista 56 %.

B-kortteja hankitaan selvästi vähiten Helsingissä, missä kortin omisti vuodenvaihteessa vain 32 % nuorista. B-kortillisten osuus on viime vuosina ollut Helsingissä välillä 32-35 %. Toiseksi vähiten B-kortin haltijoita oli Vantaalla (43 %), missä osuus on ollut viime vuosina lievässä laskussa. Suurimpien kuntien joukossa eniten 18-vuotiaita ajokortillisia oli Kouvolassa, 69 %. Maakunnittain tarkasteltuna B-kortin haltijoita oli vähiten Uudellamaalla, 46 %, ja eniten Etelä-Pohjanmaalla, 78 %.

Henkilöauton ajokokeen 1. yrityskerralla hyväksytysti suorittaneiden osuus laskussa

Vuonna 2017 suoritettiin noin 110 500 kuljettajantutkintoa, mikä oli hieman enemmän kuin viime vuonna (108 800). B-kortin tutkintoja näistä oli 60 300, mikä oli 1 % enemmän kuin edeltävä vuonna.

Suoritettujen A-luokan tutkintojen määrä oli lähes sama kuin edeltävänä vuonna, 9 800. A-kortin hankkineita on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin tätä aiempina vuosina, esimerkiksi vuonna 2015 luku oli 17 100.

C-luokan tutkintojen määrä taas kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 11 % ja oli 8 900.

Viime vuonna opetusluvalla henkilöauton ajokorttiin oikeuttavan ajokokeen suorittaneiden osuus oli 20 % kaikista kokeen suorittaneista. Osuus oli sama myös vuonna 2016. %. B-kortin ajokokeen opetusluvalla suorittaneiden määrä nousi vuoteen 2016 verrattuna 5 % ja oli 11 167 henkilöä.

Opetusluvalla opetuksen saaneista 64 % pääsi B-koeluokan ajokokeen läpi ensimmäisellä yrityskerralla, kun autokouluissa opetuksen saaneiden vastaava luku oli 68 %. Ero hyväksyttyjen osuudessa pieneni hieman vuoteen 2016 verrattuna, jolloin vastaavat luvut olivat 66 % ja 72 %. Kokonaisuudessaan B-luokan ajokokeessa ensimmäisellä yrityskerralla hyväksyttiin 67 %, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 70 % ja sitä edeltävinä vuosina 71-73 %.

Vuonna 2017 B-ajo-oikeuksia suoritettiin myös kokeiluluvan piireissä olevissa autokouluissa. Erilaiset kokeiluluvat, jotka vaikuttavat opetuksen määriin ja tapoihin, hajauttivat opetusta. Väliraportit kokeiluluvista saatavilla Trafin sivuilta.